Menu
MÔJ KOŠÍK

Formuláre

1- formulár na odstúpenie od zmluvy 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Obchodné meno:

BioCity s.r.o.

Ulica a číslo:

Sídl. M. Corvina 1233/15

Mesto:

Veľký Meder

PSČ:

932 01

IČO:

53347129

DIČ/IČ DPH:

2121347690

Telefón:

0910 679 050

E-Mail:

info@biocity.sk

 

Kupujúci

Meno a priezvisko:

 

Ulica a číslo:

 

Mesto:

 

PSČ:

 

Telefón:

 

E-Mail:

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

 

Zo dňa:

 

Číslo faktúry:

 

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

 

 

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť):

plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

 

názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

 

 

Požadovaná hodnota k vráteniu:

 

Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté ponechajte):

 

poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)

 

prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:

 

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia

od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

V ...................................... Dňa ....................................................                                           ..................................................................................

                                                                                                                                                            meno a priezvisko (podpis)

 

 

2-reklamačný formulár 

Reklamácia tovaru

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Obchodné meno:

BioCity s.r.o.

Ulica a číslo:

Sidl. M. Corvina 1233/15

Mesto:

Veľký Meder

PSČ:

932 01

IČO:

53347129

DIČ/IČ DPH:

2121347690

Telefón:

0910 679 050

E-Mail:

info@biocity.sk

 

Kupujúci

Meno a priezvisko:

 

Ulica a číslo:

 

Mesto:

 

PSČ:

 

Telefón:

 

E-Mail:

 

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

 

Zo dňa:

 

Číslo faktúry:

 

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

 

 

Dôvody reklamácie:

 

 

 

 

 

V ...................................... Dňa .......................... ....... ............................                                         .....................................................................

                                                                                                                                                                          Meno priezvisko (podpis)

Ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku

 

Na našej webovej stránke používame cookies, aby sme zaistili lepšiu užívateľskú skúsenosť. Prehliadaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Zásady ochrany osobných údajov.