Menu
MÔJ KOŠÍK

Ochrana osobných údajov

Spracovanie a ochrana osobných údajov


Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, poskytujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. 

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti BioCity s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré v súvislosti s GDPR (Nariadenia o ochrane osobných údajov).

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

a. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť BioCity s.r.o., so sídlom Sídlisko M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder, identifikačné číslo 53 347 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava odbor živnostenského podnikania (ďalej len„správca“).

b. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Sídlisko M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder, adresa elektronickej pošty info@biocity.sk, telefón +421 911 890 440.

2. Právný základ spracovania osobných údajov

a. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe. 

  • Poskytovanie služieb, splnenie kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácieVaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu potrebujeme za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.(napr. zaslanie tovaru, ).Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru. 

  • Marketing – zasielanie newsletterov

Odberateľ noviniek poskytuje osobné údaje (meno, e-mail) predávajúcemu za účelom zasielania informačných e-mailov, ktoré môžu obsahovať: informácie o produktoch a ich použití, články. Tieto údaje spracovávame z oprávneného záujmu, informovať  kupujúceho o novinkách.

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame pre účely priameho marketingu – posielanie obchodných správ. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo predpokladáme , že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, posielame vám newsletteri na základe oprávneného záujmu, pretože ste prejavili záujem o naše produkty či služby odoslaním kontaktného formulára či iným spôsobom kontaktu, po dobu 5 rokov od udelenia.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom odoslanom e-maily.


4. Doba uloženia osobných údajov

a. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 3 roky od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

5. Ďalší príjemcovia osobných údajov

a. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu. 

b. Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Práva subjektov údajov

a. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

b. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daných správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Kontaktujte nás na info@biocity.sk.

c. Keby ste se domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu. 

d. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, keď sa profilovanie týka tohoto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies, aby sme zaistili lepšiu užívateľskú skúsenosť. Prehliadaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Zásady ochrany osobných údajov.